Aan wie ik het dansend plezier dank

                                                                 To Whom I Owe the Leaping Delight
                                                                                                      T.S. Eliot

in een tijd die overleeft in bevrediging
of een tijd die met een zekere status beloont
en daaronder oertijd die zich uitwerkt
zonder waarde, zonder beloning, zonder bevrediging
na vroegtijdige bloei, in voortijdig verval

licht muziek het lichaam op,
in haar moment van plezier
gaat ze, elke week, op in haar dans,

een moment dat zich uitwerkt in de wens
een tijd samen op te dansen, niet als pauwen
pornografisch in hun paringsdans,
uit het tijdperk dat de natuur ons toewijst,
trots in verzet, trots in verval

licht muziek het lichaam op
in haar dans, dag na dag
in dit moment van plezier

al valt mij niet meer te doen
dan mijn woorden mee laten zingen
met het opspringend plezier,
niet als een merel, overmoedig
in zijn lied als het vrouwtje broedt:
dit is mijn gebied, dit is mijn gebied,
maar rondzingend zonder doel of applaus

licht muziek haar lichaam op,
in een moment van plezier
danst ze jaar in jaar uit.

Plezier springt op uit trots.