Vertalingen

That Moment

The tragedy of that moment
   Was deeper than the sea,
When I came in that moment
   And heard you speak to me!
 
What I could not help seeing
   Covered life as a blot;
Yes, that which I was seeing,
   And knew that you were not!

Thomas Hardy 
Dat moment
                                            
De tragiek van dat moment
   was dieper dan de zee;
dat ik binnenkwam dat moment
   en hoorde wat je zei!
                              
Wat ik toen wel moest zien
   heeft het leven besmet;
ja, dat ik het had gezien,
   en wist: jij ziet dat niet!