Blog Poëzie & Tijd

Homo Heros

“veldonderzoek stuit op bestaan
van nieuwe soort: homo heros”

Uit: Species & Symbiosis,
Special Edition, March 2020

De homo heros overleeft in symbiose.
Omgang met lijden en dood
is het onderscheidend vermogen
waarmee de homo heros
zijn habitat leefbaar maakt.

De habitat van de soort werkt zich uit
in de binnenwereld van witte korven,
afgeschermd van de omgeving
waar de symbiont van hun symbiose leeft,
hun verblijf in de korven is tijdelijk.

Lees verderCorona Kwintet

Al vroeg in de Corona crisis werd een nieuwe tak van de homo habilis ontdekt waarvan het bestaan al langer werd vermoed. De meest opvallende eigenschap van deze soort is dat de individuen van de soort zich liefst aan het zicht onttrekt om ongestoord te functioneren.

Of deze soort stabiel is en in symbiose met de hoofdsoort zal overleven, is een vraag voor verder onderzoek. Mogelijk is het slechts een overgangsfase veroorzaakt door specifieke omstandigheden en past de soort zich in de nabije toekomst aan de hoofdsoort aan of is gedoemd in zijn habitat te overleven.

2e Pinksterdag, 2020

Goddelijk weer,
extra zondag, om 12 uur
staan de eerstelingen in de rij.

Het is aangekondigd:
de verdiende verlossing
uit maandenlang afzien.

De tongen komen los,
we leren elkaar
opnieuw kennen,

de maskers af,
we zijn jong en vrij,
de geest is uit de fles.

We kijken terug,
onze monden vormen het woord
terrasvrijheid

voor 120 wachtenden,
het terras is vol
waar allen worden vervuld

van de hervonden
vrijheid in het Koninkrijk
der Nederlanden.


                                               2 juni ‘20

Corona Blues

ze zijn tienduizend
ze gingen naamloos en alleen
ze waren voorbereid in kleine kamers
ze drukken de statistiek met enkele maanden

zij hebben hun vrijheid terug, hun terras sluit nooit
ze worden niet bediend
ze rekenen niet af
ze klagen niet

ze wonen in het onverschillig heelal
zij voelden het leed waar wij ons over opwonden
ze zijn nu zonder ziekte, zonder eenzaamheid
ze dringen niet voor bij vaccinatie
zij ontkennen zich niet

ze zijn eeuwig
zij hoeven zich niet te schamen
ze zijn de fout die zo menselijk is
ze zijn het gevolg
ze zijn het heelal in ons bestaan

ze lachen niet meer
ze beminnen niet meer
ze hebben geen verdriet
zij missen zich niet


25 – 26 mei ‘21

Strijdlied van het WaanzinVirus

Met heel ons leven voor ons
treft ons geen Corona-dood,
wij zijn vrij, geen gevaar, geen angst,
wij zijn te slim om mee te doen.

Op het strand zijn terrassen
het slagveld van deze tijd,
een rondje voor tien
is een daad van verzet.

Proost mee op de vrijheid
en denk eens even na:
als wij met zo veel zijn
wie heeft dan gelijk.Juni 2020

Taxonomie van de Homo Heros

Binnen de soort van de homo heros
wordt naar uiterlijk, naam en functie
een aantal subsoorten onderscheiden
die luisteren naar een strikte hiërarchie.

Elke subsoort draagt zijn eigen uniform,
zij kennen dan ook geen eigennaam
maar antwoorden op de aanroepvorm
van hun subsoort: dokter, zuster.

Wie niet aangeroepen hoeft te worden
heeft alleen de naam van zijn functie:
schoonmaker, laborant, technische dienst,
logistiek, administratie, hulp,

elk werkt zijn waarom uit de weg,
zij zijn de dagwerkers van de soort,
zij vormen de omgeving van hun levenswerk,
als subsoort ingezet en zo gewaardeerd.
25- 30 maart ’20